home
אברהם נוחם

צייר ופסל

מחאה

שלח דואר    הפסלים    הציורים    ביוגרפיה    מפת האתר    עמוד הבית

 

מלחמה 
      
 ותקומה - שלום הגליל

 

מאורה בארץ הצבי

מלחמה ותקומה - שלום הגליל

 

מאורה בארץ הצבי

 

 

 

שחקני הקלפים, אוסלו

שחקני הקרקס, אוסלו

חסרי חוליות באופוריה, אוסלו

שחקני הקלפים, אוסלו

שחקני הקרקס, אוסלו

חסרי חוליות באופוריה, אוסלו

 

 

 

אריה יהודה הבוכה, אוסלו

 

צליבת המתנחל, אוסלו

אריה יהודה הבוכה, אוסלו

 

צליבת המתנחל, אוסלו

 

 

 

האמא המתנחלת, אוסלו

 

נשות הדסה בחברון, אוסלו

האמא המתנחלת, אוסלו

 

נשות הדסה בחברון, אוסלו

 

 

 

       

 

מחאה

אישים

ירושלים

שיר השירים

משה

האבות

מחאה

אישים

ירושלים

תנ"ך - שיר השירים

תנ"ך - משה

תנ"ך - האבות