home
אברהם נוחם

צייר ופסל

אישים

שלח דואר    הפסלים    הציורים    ביוגרפיה    מפת האתר    עמוד הבית

 

הרצל, מקור הקיום

 

דוד בן-גוריון

הרצל, מקור הקיום

 

דוד בן-גוריון

 

 

 

 

חנה סנש

 

 

חנה סנש

 

 

 

 

נתן שצ'רנסקי, טרם שחרור

 

יוסף ביגון, טרם שחרור

נתן שצ'רנסקי, טרם שחרור

 

יוסף ביגון, טרם שחרור

 

 

 

 

יונתן פולארד

 

 

יונתן פולארד

 

 

 

 

 

 

מחאה

אישים

ירושלים

שיר השירים

משה

האבות

מחאה

אישים

ירושלים

תנ"ך - שיר השירים

תנ"ך - משה

תנ"ך - האבות