home
אברהם נוחם

צייר ופסל

ירושלים

שלח דואר    הפסלים    הציורים    ביוגרפיה    מפת האתר    עמוד הבית

מאבק בין הדתות

ירושלים - פנים רבות

הנרות הללו

ירושלים כסיר לחץ

רוחניות

מאבק בין הדתות

ירושלים - פנים רבות

הנרות הללו

ירושלים כסיר לחץ

רוחניות

 

 

 

 

 

הכותל

סולמות

ירושלים קומפוזיציה 1

ירושלים קומפוזיציה 2

בין החומות, 1850

הכותל

סולמות

ירושלים קומפוזיציה 1

ירושלים קומפוזיציה 2

בין החומות, 1850

 

 

 

 

 

 

שכונת 
      
 בתי אונגרן - 1

 

שכונת 
      
 בתי אונגרן - 2

 

 

שכונת בתי אונגרן - 1

 

שכונת בתי אונגרן - 2

 

 

 

 

 

 

 

דמות יהודי,1900

תלמיד ישיבה

אשת תלמיד ישיבה

 

 

דמות יהודי, 1900

תלמיד ישיבה

אשת תלמיד ישיבה

 

 

 

 

 

 

 

ירושלים של זהב

שיבנה בית המקדש

עורי ציון

 

 

ירושלים של זהב

שיבנה בית המקדש

עורי ציון

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

מחאה

אישים

ירושלים

שיר השירים

משה

האבות

מחאה

אישים

ירושלים

תנ"ך - שיר השירים

תנ"ך - משה

תנ"ך - האבות