מתן תורה

מעמד הר סיני התבטא בשלושה מצבים שונים. כשהגיעו בני-ישראל בחודש השלישי, ליציאה ממצרים,  לרגלי הר סיני, משה נקרא ע''י ה' לעלות להר. כשירד הוא הציע את דבר ה' לבני-ישראל על כריתת ברית. אם בני-ישראל יקבלו את המצוות שיתן להם ה' כי אז הוא יעלה אותם בדרגה של עם סגולה וגוי קדוש

5 Now therefore, if ye will hearken unto My voice indeed, and keep My covenant, then ye shall be Mine own treasure from among all peoples; for all the earth is Mine;

6 and ye shall be unto Me a kingdom of priests, and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel.' (Exodus 19,6-5)

בני ישראל הסכימו וענו

And all the people answered together, and said: 'All that HaShem hath spoken we will do.' And Moses reported the words of the people unto HaShem. (Exodus 19,8)

מעמד הר סיני  במצב הראשון הגדול והנשגב, בני ישראל נצטוו להתכונן 3 ימים לקראתו, ולבושים חגיגית, ליום הגדול והנורא בו יתגלה ה' בכבודו ובעצמו לפני עמו. ביום השלישי בבוקר פרצו קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד שקולו הולך ומתגבר. ההר נתמלא עשן. העם ניצב חרד לרגלי ההר ומשה עלה למעלה. מתוך הקולות והברקים העביר משה לבני-ישראל את עשרת הדיברות: ה' הוציא את בני-ישראל ממצרים מבית עבדים, אין אלוהים אחרים מלבדו, אסור לעבוד לפסלים ואסור לשאת את שם ה' לשווא; לשמור את קדושת השבת לאחר ששת ימי עבודה כשם שה' עשה כאשר ברא שמים  וארץ ונח ביום השביעי; לקיים כיבוד אב ואם כאבן יסוד לאיחודו של עם ואריכות ימיו על אדמתו וכן עוד חמשת האיסורים: לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עדות שקר, ולא תחמוד את אשר לזולת. עשרת הדברות שהם יסוד לתורה כולה באות לעלות את תפיסת האלהות כמעל לטבע ואת עיצובו של עם נעלה וקדוש ושל חברה מתוקנת. לאחר ששמע העם את עשרת הדיברות, הובאו לידיעתו עוד שורה של חוקים ומשפטים כמצוות ה' שגם הם הועלו על הכתב בספר הברית. העם ענה

7

And he took the book of the covenant, and read in the hearing of the people; and they said: 'All that HaShem hath spoken will we do, and obey.'

 ( Exodus 24, 7)

 

 

משה נקרא שוב לעלות להר כדי לקבל את לוחות הברית. משה לא הודיע לכמה זמן הוא יעדר. כשראה העם שמשה בושש לרדת מן ההר הוא לחץ על אהרון לעשות לו ה' כפי שהוא מבין. אהרון בנה עגל זהב מהתכש                                                             יטים שנתרמו לשם כך. משסיים אהרון את העגל, החל העם בהילולה מסביב ובהקרבת קורבנות לכבודו. כתום 40 יום משה יורד מן ההר והלוחות בידו. משה רואה שהעם חזר לתרבות מצרים כשהוא חוגג מסביב לעגל. מתוך כעס רב משה זורק ושובר את הלוחות. לאחר מכן משמיד את העגל ומוכיח את אהרון אחיו.     משה מצווה על בני לוי, שנעמדו לצדו, להרוג את כל עובדי העגל לאחר מכן ביקש מהאלוהים את סליחת העם. ה' סולח ומבטיח כי יכתוב שנית את עשרת הדברות על שני לוחות חדשים שמושה יכין. משה נקרא לחזור ולעלות להר ולקבל את הכתב על הלוחות החדשים. כעבור ארבעים יום וארבעים לילה ירד משה מההר ואור פניו קרנו משה הקהיל את כל עדת בני ישראל ומסר להם את דבר ה', את המצוות, ואת סדר בנית המשכן. התורה כוללת את חמשת הספרים הראשונים החל מבריאת העולם מספר בראשית ועד מות משה בספר דברים. על-פי המסורת התורה ניתנה למשה בסיני ביחד עם שני לוחות הברית וביחד עם ההבהרות והפירושים לתורה והנקראים התורה שבעל-פה. מן הכיתובים עולה שעל פי רוח הדברים וכן על פי השתלשלותם ההיסטורית, התחלת כתיבת התורה מין הסתם הייתה, בחלקה הגדול בארבעים שנותיו הראשונות של משה במדבר והיא נסתיימה עם כל הקורות את ישראל במדבר ועד סמוך למותו של משה. לחוקרי התורה יש השגות שונות על פי כל מיני קרטריונים שחלקים אלה ואחרים נכתבו או נתנסחו בפרקי זמן שונים ועד לתקופת בית ראשון. אין ספק שבמשך מאות בשנים, באין מסמך מוכח, יכולים להיות שנוים, בהעתקה, בנוסחים ובעריכתם של גרסאות ונוסחים שוניםואפילו בתוספותעד לזמן החתימה.  חתימת התורה נתקיימה בזמנו של עזרא הסופר ונחמיהו אז נקבעה הנוסחה הסופית. כ-450 שנה לפסה''נ .


עגל הזהב

122*122 ס''מ 2001

 

מתן תורה

122*122 2002

 

מתן תורה

224*336 2003